OPĆI USLOVI UČEŠĆA

na PANTHEON konferenciji 2022

Opći uslovi uređuju svrhu i uslove pod kojima će se održavati PANTHEON konferencija 2022. (u daljnjem tekstu: događanje) koju organizira Datalab BH d.o.o. (u daljnjem tekstu: Organizator), način prijave na konferenciju, uslove učešća i postupak eventualnog otkazivanja prije njegovog održavanja. 

Opći uslovi su sastavni dio prijave za svako događanje. Pojedinac koji se na bilo koje događanje prijavi, u potpunosti, neopozivo i bezuvjetno prihvaća ove Opće uslove, objavljene na web stranici događanja.

2. Prijava na događaj

Prijava na događaj vrši se popunjavanjem prijavnog obrasca na web stranici konferencije, gdje pojedinac mora navesti svoje podatke (ime, prezime, preduzeće, e-mail adresa, uloga u preduzeću i telefonski broj). Unosom tih podataka pojedinac jamči da su ispravni i potpuni. Prethodna prijava za događaj obavezna je jer je broj mjesta ograničen. Pojedinac može prijaviti i druge osobe iz iste tvrtke uz njihovu prethodnu saglasnot, upisujući njihova imena i prezimena u polje “Prijava dodatnih osoba iz vašeg preduzeća”.

VIP prijave: Rok za VIP pozive: prema definiciji organizatora. Prilikom prijave morate unijeti kod koji vam je dodijeljen u VIP promo polju. Bez unošenja VIP promotivnog broja, registracija će se smatrati redovnom registracijom za plaćanje. Nepotvrđene VIP prijave ne mogu se pretvoriti u popuste na pakete niti vratiti u obliku gotovine. VIP kartica nije prenosiva, osim prema dogovoru i uz znanje i odobrenje organizatora. Ako preduzeće premaši dodijeljenu kvotu VIP kartica, višak se smatra naknadom.

Registracijom pojedinac također pristaje i dozvoljava organizatoru da zabilježi i / ili fotografira događaj i učini snimke javnim nakon događaja.

3. UČEŠĆE NA DOGAĐAJU

Učešće na događaju je besplatno (sa VIP kotizacijom dodijeljenom od strane organizatora) ili plaćeno, ali potrebna je prethodna prijava. Pojedinac snosi troškove prijevoza do lokacije događaja ili druge troškove koji su nastali zbog registracije ili učešća u događaju. On dobrovoljno sudjeluje na događaju. Otkazivanje registracije događaja vrši se mailom na: marketing@datalab.ba

4. OTKAZIVANJE DOGAĐANJA OD STRANE ORGANIZATORA

Organizator zadržava pravo prilagodbe sadržaja događaja, a u slučaju nedovoljnog broja zainteresiranih, više sile ili bilo kojeg drugog razloga, događaj će se odgoditi ili otkazati. Organizator događaja obavijestit će o otkazivanju događaja najkasnije dan prije događaja e-poštom na e-mail koji je pojedinac dao prilikom prijave na događaj.

Organizator također zadržava pravo uznemiravanja događaja ili osobe koja se ne bi ponašala prikladno ovakvoj vrsti događaja, zabraniti joj prisusustvo na događaju ili tražiti od nje da ostavi prostor za događaje. U takvom slučaju ili u slučaju otkaza, organizator nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu sudioniku.

5. OTKAZIVANJE DOGAĐAJA OD STRANE SUDIONIKA

Sudionik ima pravo otkazati svoje sudjelovanje u događaju. To se može učiniti isključivo pismenim putem na marketing@datalab.ba najkasnije do 3. maja 2022. godine.
U slučaju da sudionik odustane od sudjelovanja u drugačijem obliku (na navedenu adresu e-pošte) ili kasnije od utvrđenog roka za otkaz, organizator ima pravo naplatiti 100% kotizacije.

VIP odjava:
Nakon potvrde vaše VIP registracije, organizator će za vas osigurati pauzu (ručak, osvježenje na pauzi) i materijale za konferencije. Zbog  povezanih troškova, molimo vas da svoj eventualni otkaz prijavite do 3. maja 2022. u pisanom obliku na organizatora marketing@datalab.ba. Ako se ne odjavite do ovog roka, naplatit ćemo 100% naknade  2022. jer ste svoje mjesto rezervisali, a radi toga ga nismo mogli dodijeliti nekom drugom gostu. 

6. Upotreba osobnih podataka

Upravitelj zbirkom osobnih podataka prikupljenih u okviru prijava na događanje ili na neki drugi način u okviru događanja je organizator koji se obvezuje pažljivo pohraniti sve osobne podatke navedene u prijavnici te ih koristiti u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka u svrhu za koju su pribavljeni i neće ih proslijediti trećim osobama. Ciljevi su definirani na prijavnom obrascu na web stranici konferencije konferencija.datalab.ba.

7. Važenje općih uslova

Ovi Opći uslovi stupaju na snagu od 12. septembra 2021. i odnose se na događaj na PANTHEON konferenciju 2022. koji organizira Datalab BH d.o.o.