PANTHEON KONFERENCIJA 2024

KONFERENCIJSKI MATERIJAL

Predstavljanje novosti, zanimljive prezentacije i korisna predavanja naših sponzora.

Četvrtak, 18. april 2024

Convention center, Hotel Hills

8:15–8:55

Registracija učesnika

9:00–9:15

Nedim Pašić, Datalab BH i Ika Ferrer Gotić
Otvorenje događaja

Otvorenje događaja i pozdravni govor direktora Datalab BH

Nedim Pašić, Datalab BH i Ika Ferrer Gotić

Video materijal

9:15–10:30

Andrej Mertelj
BH Telecom
Pregled novosti – 1. dio

Sigurnost, uspješne priče i korisnička iskustva, digitalni alati i AI, eFiskalizacija

Andrej Mertelj & PANTHEON tim za podršku

SPONZORSKO PREDAVANJE

Business Continuity

Mr. Sci. Ec. Mahir Haračić, Specijalista za poslovna rješenja, BH Telecom d.d.

10:30–10:50

Odmor za kafu

10:50-12:15

Andrej Mertelj
Pregled novosti – 2. dio

Najbitnije novosti i poboljšanja u PANTHEON-u

Andrej Mertelj & PANTHEON tim za podršku

12:15-12:30

Odmor za kafu

12:30–13:30

Ika Ferrer Gotić
Okrugli sto

Budućnost poslovanja: Uloga AI u konkurentskoj areni

Ika Ferrer Gotić, viša urednica međunarodnih vijesti N1 i odgovorna urednica Forbes BiH & gosti:

 • Aleksandar Mastilović, IEEE Publications / Internacionalni konsultant za digitalnu transformaciju
 • mr. sc. Midhat Arifović, dugogodišnji direktor Porezne uprave FBiH i finansijski stručnjak iz oblasti fiskalne i ekonomske politike
 • Mladen Ladan, CISO, Jajce Alloy Wheels d.o.o.
 • Senad Džananović, Cyber Security Director, ZIRA d.o.o.
 • Amir Hasičević, Ministar trgovine FBiH
Video materijal

13:30–14:30

Ručak

Sala II sprat – Računovodstvena linija

14:30–15:00

Edina Šehić, Datalab BH i Emina Tahirović, Markart
PANTHEON DMS & EKNJIŽENJE

Transformacija poslovanja kroz implementaciju PANTHEON DMS & eKnjiženje rješenja: Iskustvo računovodstvene agencije Markart

Edina Šehić, PANTHEON konsultantica Datalab BH & Emina Tahirović, direktorica Markart d.o.o.

Više informacija

Prednosti implementacije DMS-a u agenciji Markart

 • Ubrzanje procesa: Unos ulaznih računa više nije spor i zahtjevan proces. DMS omogućava znatno ubrzanje ovog procesa, preusmjeravajući značajno vrijeme za efikasnije poslovne procese kontrolinga.
 • Smanjenje grešaka: Automatizacija procesa smanjuje mogućnost ljudske greške prilikom unosa podataka, čime se osigurava veća preciznost finansijskih informacija.
 • Jednostavan pristup dokumentima: Brz i jednostavan pristup svim dokumentima u DMS arhivi omogućava efikasnije upravljanje dokumentacijom i lakšu pretragu potrebnih informacija.
 • Povezanost dokumenata: Integracija dokumentacije sa internim dokumentima, subjektima i drugim evidencijama osigurava kompletnu sliku poslovanja i olakšava proces donošenja odluka.
 • Automatizacija knjiženja: Mogućnost automatskog unosa i knjiženja po poreznim stopama i pozicijama na računu dodatno ubrzava proces i povećava tačnost finansijskih podataka.

 

Korištenje naprednih eProcesa

 • Automatizacija unosa računa: Automatizacija unosa skeniranih računa sa različitih izvora, uključujući email adrese i lokacije na računaru, osigurava brži i efikasniji tok rada.
 • Automatska klasifikacija dokumenata: Automatsko dodjeljivanje klasifikacije unesenih dokumenata olakšava organizaciju i pronalaženje potrebnih informacija.
 • Personalizovano eKnjiženje: Mogućnost automatskog pokretanja procesa eKnjiženja na željenim klasifikacijama omogućava prilagođavanje procesa potrebama svake agencije.
 • Efikasno razdvajanje dokumenata: Automatsko razdvajanje pomoću separacijskog žiga kod skeniranja velikog broja računa u jedan zbirni fajl štedi vrijeme i resurse.
Video materijal

15:00–15:30

Mirzana Muhić i Kemal Tucaković, Datalab BH
PANTHEON Web Light & Granule

Kako PANTHEON i PANTHEON Web optimiziraju rad između klijenta i računovođe

Mirzana Muhić, Datalab BH & Kemal Tucaković, Datalab BH

Video materijal

15:30 – 16:00

Fikreta Hamzagić, Datalab BH
PLATE

Obračun plate po odjelima, novosti u analizama i pregledima

Fikreta Hamzagić, PANTHEON konsultantica Datalab BH

Video materijal

16:00- 16:30

Amira Hajdarević, Datalab BH
Računovodstvo i Finansije

Šta je novo u računovodstvu?

Amira Hajdarević, PANTHEON konsultantica Datalab BH

Više informacija

Novosti:

 • Knjiženja računa
 • Osnovnih sredstava
 • Modula PDV-a
 • Kontrola
Video materijal

16:30 – 17:00

Emir Hasanović, Datalab BH
Sistem

Integracija i razmjena podataka preko web servisa

Emir Hasanović, PANTHEON konsultant Datalab BH

Više informacija

PANTHEON Web Services – PAWS (Postavka i podešavanja (appsettings.json); Vrste autentifikacije; Jednostavan i složen primjer pretrage podataka; Pokretanje procesa s izlaznim parametrom)

PANTHEON Automation Server – PAAS (Postavka i podešavanja (PAAS.ini); Kreiranje dokumentacije u DMS-u i prenos datoteka (pdf, xml…); Ispis računa ili narudžbenice; Poziv ispisa iz predloška; Prenos datoteka iz DMS dokumentacije)

Video materijal

Convention center – Menadžment, proizvodnja i dobre prakse

14:30 – 14:45

Trace BS
Sponzorsko predavanje

Trace Solutions obezbjeđuje ažuran, tačan i detaljan izvor podataka za AI

Marjan Kralj, Trace BS

Više informacija
 • Za AI da bi funkcionisao, potrebni su mu visokokvalitetni podaci u realnom vremenu.
 • Trace Solutions sa rješenjima: MES, WMS, Production, Attendance i Access pruža pouzdan izvor podataka za AI.
 • Na radionici ćete saznati koje podatke Trace Solutions može pružiti.
Video materijal

14:45- 15:00

SoftNET
Sponzorsko predavanje

Izazovi u osiguranju neprekidnog funkcionisanja telekomunikacija.

Stanko Gjuran, SoftNET

Video materijal

15:00 – 15:15

Disti
Sponzorsko predavanje

Cyber sigurnost: Analiza i upravljanje ljudskim rizicima

Adnan Čeljo, Business development manager, DISTI

Video materijal

15:15 – 15:30

Alphabet group
Sponzorsko predavanje

Šta je motivacija 3.0?

Alisa Lingo, Direktorica kancelarije Sarajevo, Alphabet Group

Više informacija
 • Kada ona počinje, a kada završava?
 • Ko su ljudi sa kojima radimo i koliko su angažirani?
 • Kakav je to put zaposlenika kroz organizaciju?
 • Kakav je to životni ciklus zaposlenika u organizaciji, kako poboljšavamo iskustva zaposlenika tokom tog ciklusa?
Video materijal

15:30 – 16:00

Damir Zulić, Datalab BH
PROIZVODNJA

Učinkovita proizvodnja u realnom vremenu uz upotrebu PANTHEON-a i PANTHEON WT

Damir Zulić, PANTHEON konsultant, Datalab BH

Više informacija
 • Prikaz stvarnog izvještavanja korištenjem PANTHEON WT (korištenje putem tabletnog računara; izdavanje materijala i preuzimanje proizvoda; izvještavanje operacija rada, uključujući i veze sa resursima)
 • Pregled povijesti rada (vizualni pregled obavljenih, djelomično završenih ili nezavršenih operacija; pregled dobrih i loših komada; pregled dodatnih potreba)
 • Dnevno planiranje
 • Struktura radnih naloga
 • Održavanje resursa
Video materijal

16:00 – 16:30

Fikreta Hamzagić, Datalab BH
Poslovna analitika

Poslovna analitika u PANTHEON-u

Fikreta Hamzagić, PANTHEON konsultantica, Datalab BH

Više informacija
 • APOLON – nova funkcionalnost koja omogućava prikaz nadzornih tabli u punom ekranu u skladu s unaprijed pripremljenim scenarijem
 • Ad-Hoc panel za analizu planiranja – finansijsko planiranje (primjer PFW)
 • Standardizacija menija Ad-hoc i poslovne analitike ZEUS
Video materijal

16:30 – 17:00

Sead Baljeta, Datalab BH
ROBNO POSLOVANJE

Evidencija povratne ambalaže

Sead Baljeta, PANTHEON konsultant, Datalab BH

Više informacija
 • Predstavit ćemo sveobuhvatan sistem evidencije povratne ambalaže koji obuhvata:

  • Definisanje i postavke artikala
  • Unos specifikacija u šifrantu artikala
  • Postavke skladišta i vrsta dokumenata za promet povratne ambalaže
  • Proces evidencije prijema, prijenosa i izdavanja ambalaže
  • Izvještaji, pregledi i rakapitulacije prometa povratne ambalaže
Video materijal