PANTHEON KONFERENCIJA 2024

PROGRAM KONFERENCIJE

Program PANTHEON konferencije je u izradi. Zadržavamo pravo promjene i prilagodbe tema i predavača.